Про Лісову Школу

Лісова Школа – це назва пластового міжкрайового вишкільного табору під керівництвом Головної Пластової Булави, зорганізованого в Америці перший раз у 1964 р. із ініціятиви куреня “Лісові Чорти”. Від 1993 р. Лісова Школа відбувається щорічно в Україні і періодично в Америці.

У програму Лісової Школи входять гутірки, практичне пластування, вправи в провідництві та виконання різних завдань, а всі зайняття під час табору мають вишколити кожного учасника в прикладному переведенні пластового табору. Протягом двох тижнів учасники обох вишколів співдіють із Старшиною табору та виробляють
в собі почуття відповідальности та братерства, яке постає з інтенсивно дружньої співпраці для осягнення означеної мети.

Цю мету осягається через спосіб переведення табору; через наголос на пластову поставу, провідництво і відповідальність; через зразковий провід, який ранком стоїть в повному складі на площі збірок ще перед тим як Бунчужний гукне “Лісова Школа – вставання!”; через витворення своєрідного духу ЛШ, з яким, незважаючи на фізичну виснаженість важко розлучатись по закінченню табору.

Основною метою Лісової Школи є підготовити кваліфікованих булавних-інструкторів та бунчужних-провідників для таборів пластового юнацтва, які все будуть виконувати свої обов’язки згідно із кредом Абсольвента Лісової Школи.

Comments are closed.